licenz1 200Според Закона за професионално образование и обучение, придобиването на професионална квалификация / професия, усъвършенстването на придобитата квалификация и курсовете по част от професия могат да се извършват само от центрове за Професионално обучение, отговарящи на държавните образователни изисквания и са лицензирани от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение.

Право да издават легитимни удостоверения и свидетелства имат само лицензираните центрове. Освен това всички елементи на учебния процес трябва да отговарят на държавните образователни изисквания и да са одобрени от специална комисия на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, а именно:

  • Учебните програми за придобиване на степен за професионална квалификация (професия) или част от професия.
  • Организация на учебния процес
  • Структурата на обучение да включва задължителна професионална подготовка и избираема подготовка.
  • Учебните зали да отговарят на изискванията за дадената професия и да са одобрени от Агенцията за офесионално Образование и Обучение и компетентните органи.
  • Завършване на професионалното обучение да става с полагането на държавен изпит (за професия) според националните изпитни програми.

"Център за професионално обучение ГелеСофт" Ви предлага следните курсове За придобиване на професионална квалификация (професия):

1  Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти код: 213 
    Професия: Компютърен график код: 213060
   Специалност: Компютърен графикa код: 2130601
   Степен на ПК: 3  
2  Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане  код: 344
     Професия: Оперативен счетоводител код: 344030
   Специалност: Оперативно счетоводство код: 3440301
   Степен на ПК: 3  
3  Професионално направление: Администрация и управление код: 345
    Професия: Сътрудник в бизнес услуги код: 345040
   Специалност: Бизнес услуги код: 3450401
   Степен на ПК: 2  
4  Професионално направление: Администрация и управление код: 345
     Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес код: 345050
   Специалност: Малък и среден бизнес код: 3450501
   Степен на ПК: 2  
5 Професионално направление: Администрация и управление код: 345
  Професия: Икономист код: 345120
  Специалност: Земеделско стопанство код: 3451203
  Степен на ПК: 3  
6 Професионално направление: Администрация и управление код: 345
  Професия: Икономист код: 345120
  Специалност: Икономика и мениджмънт код: 3451204
  Степен на ПК: 3  
7 Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности код: 346
  Професия: Офис - мениджър код: 346010
  Специалност: Бизнес администрация код: 3460101
  Степен на ПК: 3  
8 Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности код: 346
  Професия: Офис - секретар код: 346020
  Специалност: Административно обслужване код: 3460201
  Степен на ПК: 2  
9 Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти код: 213
  Професия: Компютърен график код: 213060
  Специалност: Компютърен графикa код: 2130601
  Степен на ПК: 3  
10 Професионално направление: Приложна информатика код: 482
  Професия: Оператор информационно осигуряване код: 482020
  Специалност: Икономическо информационно осигуряване код: 4820201
  Степен на ПК: 2  
11 Професионално направление: Електротехника и енергетика код: 522
  Професия: Електромонтьор код: 522020
  Специалност: Електрически машини и апарати код: 5220201
  Степен на ПК: 2  
12 Професионално направление: Хранителни технологии код: 541
  Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост код: 541020
  Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба код: 541020
  Степен на ПК: 2  
13 Професионално направление: Хранителни технологии код: 541
  Професия: Хлебар - сладкар код: 541030
  Специалност: Производство на сладкарски изделия код: 5410302
  Степен на ПК: 2  
14 Професионално направление: Производство на текстил облекло, обувки и кожени изделия код: 542
  Професия: Шивач код:542110
  Специалност: Шивачество код:5421101
  Степен на ПК: 1  
15 Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621
  Професия: Фермер код: 621060
  Специалност: Земеделец код: 6210601
  Степен на ПК: 2  
16 Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг код: 811
  Професия: Хотелиер код: 811010
  Специалност: Организация на хотелиерството код: 8110101
  Степен на ПК: 3  
17 Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг код: 811
  Професия: Камериер код: 811010
  Специалност: Хотелиерство код: 8110101
  Степен на ПК: 1  
18 Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг код: 811
  Професия: Ресторантьор код: 811030
  Специалност: Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения код: 8110301
  Степен на ПК: 3  
19 Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг код: 811
  Професия: Готвач код: 811070
  Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки код: 8110701
  Степен на ПК: 2  
20 Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг код: 811
  Професия: Сервитьор-барман код: 811080
  Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене код: 8110801
  Степен на ПК: 2  

 

Listovka Obu4 zaeti 

 

 

                                                       ПРОМОЦИИ на КУРСОВЕ:

Untitled 3

 

Untitled 4

 

Untitled 5

 

Untitled 6

Untitled 2

Untitled 1

Untitled 7

Полезни връзки