logovauchernashema2021

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

ГЛАВНА ЦЕЛ:  Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАУЧЕР:   „ГелеСофт“ EООД

ВАУЧЕР  Тип 2, Група 1 "Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг"

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА:  20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско финансиране
                                                                                                             и 3 000,00 лв. национално финансиране

НАЧАЛО:   04.11.2020 г.
КРАЙ:         04.08.2021 г.

------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Полезни връзки